Home » Spektakl i wiedza: Perspektywa społecznej teorii queer by Jacek Kochanowski
Spektakl i wiedza: Perspektywa społecznej teorii queer Jacek Kochanowski

Spektakl i wiedza: Perspektywa społecznej teorii queer

Jacek Kochanowski

Published 2009
ISBN :
311 pages
Enter the sum

 About the Book 

Książka jest prezentacją autorskiego projektu społecznej teorii queer: teorii powstałej z połączenia perspektywy queer studies, performance studies oraz konstruktywistycznej socjologii wiedzy.Pierwsza część książki zawiera wprowadzenie doMoreKsiążka jest prezentacją autorskiego projektu społecznej teorii queer: teorii powstałej z połączenia perspektywy queer studies, performance studies oraz konstruktywistycznej socjologii wiedzy.Pierwsza część książki zawiera wprowadzenie do socjologicznej wersji queer theory. Autor odwołuje się do wielu współczesnych myślicielek i myślicieli (m.in. Guy Deborda, Anthony Giddensa, Jeana Baudrillarda, Michela Foucault, Pierrea Bourdieu, Judith Butler, Eve Kosofsky-Sedgwick, Jacquesa Derridy, Julii Kristevej i in.), wykorzystując ich pomysły w budowaniu projektowanej przez siebie teorii. Część druga dotyczy problematyki wiedzy rozpatrywanej z perspektywy społecznej teorii queer, a przede wszystkim możliwości budowania antynormatywnej wiedzy/oporu. Autor komentuje m.in. feministyczne koncepcje socjologii wiedzy, analizuje funkcję wiedzy/oporu w społeczeństwie, odwołując się m.in. do prac Manuela Castellsa, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe oraz do studiów postkolonialnych.